Logopedie in het onderwijs

Logopedie in het onderwijs

Logopedisten werken meestal in een logopediepraktijk, maar tegenwoordig zie je steeds vaker dat er logopedisten aanwezig zijn in basisscholen. Dit is een ontwikkeling die wij dan ook zeker toejuichen. Vandaag willen wij dieper ingaan op deze ontwikkeling en de voordelen hiervan.

Voor wie is logopedie in het onderwijs bedoeld?

Het is voor de aanwezige logopedist in de basisschool een onbegonnen taak om onderzoek te verrichten bij alle kinderen. Vandaar dat er alleen onderzoeken worden gedaan, wanneer de ouders of leerkrachten dit aangeven. De aanleiding van een onderzoek gebeurd dus in samenspraak met meerdere personen. Om het onderzoek uit te voeren is er schriftelijke toestemming nodig van de ouders en/of verzorgers. Het onderzoek gebeurd vaak in de groepen 1 of 2 en meestal ligt hierbij de focus op stem-, spraak- en/of een taalstoornis.

Taken van een logopedist in het (speciaal) onderwijs

De taken van een logopedist die werkzaam is in het onderwijs verschillen niet bijzonder veel van logopedisten die werkzaam zijn in een logopediepraktijk. Toch zijn er wel een aantal vereisten waaraan een logopedist moet voldoen. In het onderwijs werk je natuurlijk vooral met kinderen en daarom is het ook van zeer groot belang dat je goed met kinderen om kunt gaan en over uitleggend vermogen beschikt. Om je een beter inzicht te geven of het beroep logopedist bij jou past hebben we hieronder het volledige takenpakket van een logopedist op een rijtje gezet:

  • Analyseren en het vaststellen van de diagnose op basis van de mate van spraak-, taal-, stem-, vloeiendheid- en slikgebreken. Dit wordt gedaan door middel testresultaten, achtergrond informatie en medische informatie te analyseren
  • Een behandelplan opstellen voor de cliënt.
  • Cliënten aanleren hoe ze moeten communiceren.
  • Samenwerken met andere professionals, zoals onderwijs- en medisch personeel
  • Cliënten aanleren hoe ze hun ademhaling en hun kaak-, tong- en/of gezichtsspieren kunnen versterken.
  • Advies geven aan familieleden hoe ze om moeten gaan met de situatie
  • Verslag maken en rapporteren
  • Onderzoek uitvoeren op het gebied van spraakproblemen en taalproblemen
  • Ontwerpen en ontwikkelen van technieken voor het diagnosticeren en het uiteindelijk behandelen van spraakproblemen.
  • Toezicht houden op het voortgangsproces van de cliënten en zo nodig de behandeling hierop aanpassen.

Zoals je hierboven kunt zien komt er nogal wat bij het beroep kijken. Wij raden dan ook aan om je altijd goed in te lezen voordat je ervoor kiest om logopedie te gaan studeren of uitvoeren. Voor meer informatie kunt altijd terecht bij de Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie.